ON6TM
CURSUS RADIOAMATEUR

Deze cursus wordt ter beschikking gesteld als hulp bij de voorbereiding op het examen voor het behalen van een zendvergunning voor radioamateurs in België.
Voor geïnteresseerden in de techniek van de radio, is deze cursus zowel een aan te raden bron van informatie als een goed naslagwerk.

De eerste uitgave dateert van 1984. Sindsdien behoort het updaten van deze cursus tot mijn levenswerk.

Bij de samenstelling van deze cursus heb ik getracht de in het examenprogramma voorgeschreven leerstof eenvoudig en zo compleet mogelijk te behandelen.
Daarom bestaat deze cursus uit 7 boeken:

Sinds 1984 geef ik jaarlijks minstens één cursus aan de hand van deze boeken.

De lessen gaan door in Bree, ‘s zondags van 09u00 tot 12u00.

Voor zij die regelmatig de lessen volgen, nauwgezet hun taken afwerken en de wekelijkse toetsen voorbereiden, kan ik over de jaren heen een slaagcijfer van 96% aantonen!

De HAREC-cursus 2017-2018 had een slaagpercentage van 100 %.
Op zondag 24 februari start een nieuwe sessie van de Basiscursus (met o.a. de nieuwe wetgeving als leerstof).
Wegens grote belangstelling wordt in het najaar een volgende HAREC-cursus opgestart.

Voor meer informatie over de aanschaf van de boeken of het inschrijven voor de lessen, contacteer mij vrijblijvend door dit formulier in te vullen en te verzenden.

73 de ON6TM,
Tony