ON6TM
CURSUS RADIOAMATEUR

Deze cursus wordt ter beschikking gesteld als hulp bij de voorbereiding op het examen voor het behalen van een zendvergunning voor radioamateurs in België.
Voor geïnteresseerden in de techniek van de radio, is deze cursus zowel een aan te raden bron van informatie als een goed naslagwerk.

De eerste uitgave dateert van 1984. Sindsdien behoort het updaten van deze cursus tot mijn levenswerk.

Bij de samenstelling van deze cursus heb ik getracht de in het examenprogramma voorgeschreven leerstof eenvoudig en zo compleet mogelijk te behandelen.
Daarom bestaat deze cursus uit 7 boeken:

Elk blad is enkelzijdig bedrukt, wat het voor de cursist mogelijk maakt om gemakkelijk nota’s toe te voegen.

Sinds 1984 geef ik jaarlijks minstens één cursus aan de hand van deze boeken.

Voor zij die regelmatig de lessen volgen, nauwgezet hun taken afwerken en de wekelijkse toetsen voorbereiden, kan ik over de jaren heen een slaagcijfer van 96% aantonen!

De lessen gaan door in Bree, ‘s woensdags van 19u00 tot 22u00 of ‘s zondags van 09u00 tot 12u00.
Een Basiscursus duurt 15 weken, een HAREC-cursus 15 maanden.

Op zondag 22 oktober 2017 is een HAREC-cursus gestart en binnenkort start een volgende Basiscursus (‘s woensdags).

Voor meer informatie over de aanschaf van de boeken of het inschrijven voor de lessen, contacteer mij vrijblijvend door dit formulier in te vullen en te verzenden.

73 de ON6TM,
Tony