ON6TM
CURSUS RADIOAMATEUR

Deze cursus wordt ter beschikking gesteld als hulp bij de voorbereiding op het examen voor het behalen van de zendvergunning voor radioamateurs.
Voor zij die geïnteresseerd zijn in radio, is deze cursus zowel een aan te raden bron van informatie als een goed naslagwerk.

De eerste uitgave dateert van 1984. Sindsdien behoort het updaten van deze cursus tot mijn levenswerk.

Bij de samenstelling heb ik getracht de in het examenprogramma voorgeschreven leerstof eenvoudig en zo compleet mogelijk te behandelen.
Daarom bestaat deze cursus uit 7 boeken:

Elk blad is enkelzijdig bedrukt wat het voor de cursist mogelijk maakt om gemakkelijk nota’s toe te voegen.

Sinds 1984 geef ik jaarlijks minstens één cursus aan de hand van deze boeken.
Een basiscursus duurt 15 weken, een HAREC-cursus 15 maanden.
De lessen gaan door in Bree telkens op zondag van 09u30 tot 12u00.
Voor zij die regelmatig de lessen volgen, nauwgezet hun taken afwerken en de wekelijkse toetsen voorbereiden, kan ik over de jaren heen een slaagcijfer van 96% aantonen!

Van zowel de HAREC-cursus (van maart 2014 tot juni 2015) als de basiscursus (van oktober 2015 tot januari 2016), zijn alle geëxamineerde cursisten geslaagd voor het betreffende examen bij het BIPT.

Omwille van het gering aantal inschrijvingen is de eerder aangekondigde start van de basiscursus op zondag 2 oktober 2016 uitgesteld.
Van zodra er zich voldoende cursisten hebben aangemeld, wordt de startdatum bekend gemaakt. Interesse? Schrijf dan nu in!
In het najaar van 2017 wordt (mits voldoende deelnemers) een HAREC-cursus gegeven.

Voor meer informatie over de aanschaf van deze cursus of het inschrijven voor de lessen, contacteer mij vrijblijvend door dit formulier in te vullen en te verzenden.

73 de ON6TM,
Tony