ON6TM
CURSUS RADIOAMATEUR

Deze cursus wordt ter beschikking gesteld ter voorbereiding op de examens voor het behalen van een Belgisch bedieningscertificaat radioamateur.
Voor de geïnteresseerden in de techniek van de radio, is deze cursus zowel een aan te raden bron van informatie als een goed naslagwerk.

De eerste uitgave dateert van 1984. Sindsdien behoort het updaten tot mijn levenswerk.

In 7 boeken wordt de in de examenprogramma’s voorgeschreven leerstof eenvoudig en zo compleet mogelijk behandeld.

De boeken 1 t.e.m. 6 bevatten de leerstof voor het A- en het B-examen, de boeken 1 en 7 deze voor het C-examen.

Sinds 1984 doceer ik de cursus aan de hand van deze boeken. De lessen gaan door in Bree, ‘s zondags van 09u00 tot 12u00.

Voor zij die regelmatig de lessen volgen, hun huistaken afwerken en de wekelijkse toetsen voorbereiden, kan ik over de jaren heen een slaagcijfer van 96% aantonen!
De HAREC-cursus 2017-2018 had zelfs een slaagpercentage van 100 %!

De HAREC-cursus 2022-2023, ter voorbereiding op het A- en het B-examen radioamateur, is gestart op 24 april 2022 en werd afgesloten op 9 juli 2023.

Alle cursisten zijn geslaagd.

Mits voldoende kandidaten zal een volgende sessie van de HAREC-cursus worden opgestart in het najaar 2023.

Voor meer informatie over de aanschaf van de boeken of het inschrijven voor de lessen, contacteer mij vrijblijvend door dit formulier in te vullen en te verzenden.

73 de ON6TM,
Tony Govaers