ON6TM
CURSUS RADIOAMATEUR

Deze cursus wordt ter beschikking gesteld ter voorbereiding op de examens voor het behalen van een Belgisch bedieningscertificaat radioamateur.
Voor de geïnteresseerden in de techniek van de radio, is deze cursus zowel een aan te raden bron van informatie als een goed naslagwerk.

De eerste uitgave dateert van 1984. Sindsdien behoort het updaten tot mijn levenswerk.

In 7 boeken wordt de in de examenprogramma’s voorgeschreven leerstof eenvoudig en zo compleet mogelijk behandeld.

De boeken 1 t.e.m. 6 bevatten de leerstof voor het A- en het B-examen, de boeken 1 en 7 deze voor het C-examen.

Sinds 1984 doceer ik de cursus aan de hand van deze boeken. De lessen gaan door in Bree, ‘s zondags van 09u00 tot 12u00.

Voor zij die regelmatig de lessen volgen, hun huistaken afwerken en de wekelijkse toetsen voorbereiden, kan ik over de jaren heen een slaagcijfer van 96% aantonen!
De HAREC-cursus 2017-2018 en 2022-2023 had een slaagpercentage van 100 %!

Mits voldoende kandidaten zal een volgende sessie van de HAREC-cursus worden opgestart in het najaar 2024.

Stuur een e-mail naar ON6TM.cursus@gmail.com en vraag informatie over het aanschaffen van de boeken of het inschrijven voor de lessen.

73 de ON6TM,
Tony